Leather Nun - ’Vive la Fête! Vive la Révolution!’ – Record Store Day 2017

Kan en 30 år gammal konsert plötsligt bli högaktuell i Putins skugga? För snart 30 år sedan var svenska Leather Nun och engelska punkikonerna Public Image Ltd, huvudakter när den första internationella rockfestivalen arrangerades i det forna Sovjetunionen. Nu släpps konserten på skiva – ’Vive la Fête! Vive la Révolution!’.

I Putins skugga växer ”rysskräcken” på nytt i Europa. Det har gått mindre än 30 år sedan Glasnost och Sovjetunionens fall. 30 år sedan Europa kunde andas ut efter decennier i kläm mellan Kalla Krigets två supermakter, USA och Sovjetunionen. 30 år sedan de forna sovjetrepublikerna kunde börja andas drömmar om frihet, självständighet och demokrati.

Startskottet blev en serie tidningsartiklar i en estnisk dagstidning i juni 1988. En dryg månad senare hölls den första internationella rockfestivalen i Sovjetunionen. Platsen var Sångarstadion i Estlands huvudstad Tallinn. 120 000 ungdomar från Sovjetunionen samlades för att vara med om Sovjetunionens motsvarighet till Woodstock. TV-bolag och tidningar från USA, Europa och Japan var på plats och rapporterade. Och mitt i denna yra av ungdomlig fest, glädje och framtidstro, var svenska Leather Nun en av tre huvudakter.

Ingen hade en aning om att Summer Of Rock-festivalen skulle hamna mitt i startskottet för den estniska självständigheten och den första riktiga sprickan i det forna Sovjetunionen. Det som bara var tänkt som den första internationella rockfestivalen, blev istället en symbol för fest och uppror mot det gamla. Vive la fête! Vive la Révolution!

Nu släpps konserten på skiva. Som ett historiskt dokument, som i Putins skugga fått förnyad aktualitet. Glasnost, Perestrojka och drömmen om något, som blev något annat. Ett Europa som kunde andas ut, men åter igen håller andan.

The Leather Nun - ’Vive la Fête! Vive la Révolution! - KING075LP - 500 ex - Record Store Day 20170422

The Leather Nun - ’Vive la Fête! Vive la Révolution! - KING075CD - 20170505

Share